06 feb. 2017

Sistemul de alarmare în caz de incendiu este proiectat pentru a fi 100% redundant.

Acest lucru înseamnă că toate elementele unitaţii de control sunt duplicate şi în cazul în care avem mai multe centrale, conexiunea între centrale este deasemenea redundantă.

Dacă apar defecte simple, în unitatea de control sau la dispozitivele periferice, toate detectoarele şi funcţiile rămân intacte şi toate controalele continuă să fie active.

Fiecare detector şi fiecare componentă de control verifică continuu starea acestora şi transmite informaţiile la unitatea de alarmare echipată cu microprocesor de control. Alarmele false sunt filtrate prin transmiterea digital securizată de date între detectoare si unitatea de alarmare in caz de incendiu.

Este esenţial să se asigure că apariţia unei defecţiuni a panoului de comandă şi control sau a unui detector să nu falsifice sau să afecteze funcţionarea altor grupuri de operare sau a altor detectoare.

Dacă un detector sau un cablu al sistemului de detecţie este în scurt-circuit sau există o între-rupere a firelor, toate celelalte detectoare şi module de intrări/ieşiri trebuie să rămână funcţionale fară restricţii.

Pentru că fiecare detector si fiecare modul de intrări/ieşiri este cu izolator de scurt-circiut integrat, traseul de cablu poate fi ales cu usurintă dincolo de secţiunile de incendiu.

Defectarea detectorilor, a modulelor şi a componentelor de control, apariţia unui scurt-circuit sau o intrerupere a cablurilor trebuie să fie localizată exact şi să fie afisată in format text pe display şi tipărită la imprimantă.

Este posibilă  zonarea detectoarelor şi a grupelor de detectoare in zone de detecţie in mod liber, nu trebuie să existe nici o dependenţă  de poziţia lor pe circuitul de bucla. Completările ulter-ioare într-o zonă de protecţie, trebuie să fie uşor de implementat şi nu trebuie să conducă la modificări de adrese sau de reprogramare de alte detectoare.

Este nevoie de integrarea unui sistem de avertizare timpurie pentru a optimiza efectuarea service-ului asupra sistemului. Detectoare care sunt murdare sau care au nevoie de intreţinere trebuie să fie afişate in text simplu pe unitatea de control.

Panoul de afişare şi control are un display, care să permită afişarea în text simplu a tuturor stărilor sistemului(alarmă, defect, dezactivare, transmitere alarmă etc. Ex: pentru alarmă avem aprins ledul roşu iar pentru defect avem aprins ledul galben).

Pentru utilizarea sistemului se va folosi limba romană . Cel puţin înca o limbă de circulaţie poate fi de asemenea selectată şi inversată in timpul funcţionării.

Apariţia erorilor de afişare a textului pe display nu trebuie să cauzeze pierderea mesajelor sau interpretarea gresită a mesajelor sau informaţiilor, pentru evitartea acestui fenomen, ecranul este bine să fie  duplicat cu ajutorul unei imprimante de text simplu, cu memoria de evenimente.

Trebuie să fie posibilă navigarea pe display pentru vizualizarea tuturor mesajelor de alarma, mesaje de eroare, dezactivări şi controale. Prin modul usor de utilizare a panoului de comandă si control pot fi vizualizate cu usurinţă 100 de evenimente la fiecare 10 secunde.

In cazul în care capacitatea display-ului nu permite afisarea simultană a tuturor mesajelor, defecte, dezactivat, observaţii şi alarme, atunci numarul total de alarme de incendiu, defecte, dezactivările şi controalele trebuie să fie afisate în mod individual în afisajele lor proprii.

Semnalizarea incendiului trebuie se realizează mixt: automată şi manuală.

Share this

© 2019 SNAKE SECURITY SRL | Site dezvoltat de Click Depanari.

Sus