Avizarea MLPAT, urmareste capacitatea de identificarea tuturor informatiilor necesare la elaborarea proiectului si  capacitatea de stabilire a barierelor corecte în calea propagării incendiului în funcţie de specificul structurilor din subordine.

Profesionalismul în elaborarea proiectului planului de apărare la incendiu,

preocuparea pentru corelarea conţinutului planului de apărare la incendiu cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare,   acurateţea în redactarea formei finale a planului de apărare la incendiu şi capacitatea de asimilare

şi de transpunere a tuturor observaţiilor-completărilor formulate de factorii abilitaţi.

Rigurozitatea în verificarea formei finale a planului pentru asigurarea unui conţinut corect şi bine structurat.

In baza proiectului executat de Snake Security, supervizat  de un inspector MLPAT,conform normelor ISU, puteti obtine autorizatia de functionare.

© 2019 SNAKE SECURITY SRL | Site dezvoltat de Click Depanari.

Sus